طراحی سایت حامیان سلامت ایرانیان "حسا"

مجموعه حسا

با معرفی محصولات ارگانیک و سالم به مصرف کنندگان هم قدمی در جهت ارتقاء سلامت جامعه برداشته است و هم کسب و کار جدیدی را راه اندازی کرده است.

مجموعه حامیان سلامت ایرانیان همواره با توجه به کسب درآمد و اقتصادی بودن فعالیت خود اهداف معنوی را جهت مجموعه ترسیم نموده که عبارت اند از:

  • ارتقاء سطح سلامت جامعه
  • اشتغال زایی افراد مستعد و توانمند
  • کمک به پایداری و حفظ محیط زیست
  • سال راه اندازی 1394
  • تکنولوژی ها php , mysql , bootstrap , css3 , html5 , jquery
  • تحلیل و طراحی
  • برنامه نویسی
  • مشاهده سایت www.hesa-organic.com