طراحی سایت خورش باشی

رستوران خورش باشی

اولین رستوران مطابق بامعیارهای اسلوفود بوده که به عنوان اولین اسلو فود ایران شناخته می شود.

اهداف این مجموعه :

  • حامی غذای اصیل ایرانی
  • حامی فرهنگ نوع دوستی
  • حامی حفظ سلامتی محیط زیست
  • حامی ترویج فرهنگ ارگانیک و اسلوفود
  • سال راه اندازی در حال پیاده سازی
  • تکنولوژی ها php , mysql , bootstrap , css3 , html5 , jquery
  • تحلیل و طراحی
  • برنامه نویسی
  • مشاهده سایت www.slowfoodkhoreshbashi.com