طراحی صفحات وب

در بحث طراحی وب سایت روال زیر مبنای فعالیت شرکت در انجام پروژه های مختلف است:

معماری در نظر گرفته شده در طراحی سایت به گونه ای است که تا حد امکان کد در سمت سرویس گیرنده اجرا شود و تنها در مواردی که نیاز به اتصال به پایگاه داده وجود دارد از طریق تکنولوژی Ajax ارتباط با سمت سرور انجام پذیرد. این امر سب می گردد که اولا از بار ترافیکی تحمیلی بر روی سرور سایت کاسته شود در نتیجه کامپیوترهای بیشتری بتوانند با کیفیت خوب به طور همزمان به سایت متصل گردند ثانیا با توجه به استفاده از تکنولوژی JSon در ارتباطات با سرور داده ها به صورت کد شده ارسال می گردند و این امر سبب افزایش امنیت ارتباطات پوسته با سرور می گردد و ثالثا به دلیل Full Ajax بودن سایت موتور های جستجو راحتر امکان index کردن آن را خواهند داشت.