بارمان آپ

در سال های اخیر در دنیای فن آوری به کرات شاهد استارت آپ های زیادی بودیم که راه حل نوین برای یک مساله را ارئه کرده اند در حالی که تضمینی برای موفقیت از طریق این راه حل ها وجود ندارد در حال حاضر گروه بارمان با بهره مندی از گروه فنی و روابط خود اقدام به راه اندازی بخش بارمان آپ نموده است و هدف از راه اندازی این قسمت ارائه راه کارهای مفید و موثر در جهت خدمت به جامعه با توجه به نیاز مندی های روزانه مردم و ... میباشد گروه بارمان با بررسی عوامل موثر و نیازمندی ها در تلاش است تا با جذب سرمایه و ارائه برنامه کاربردی بتواند در این عرصه گام نهد .